31. aug, 2016

Keuzes maken

Zelf sta ik nu op een punt dat ik me heel bewust ben van de keuzes die ik nu kan en zelfs wel moet gaan maken. Graag wil ik mijn ervaringen in gaan zetten om mensen, die dat willen, te ondersteunen in het maken van hun keuzes. En nu komt het moeilijkste gedeelte ik weet niet zo goed hoe. Bij mij slaan nu ook de twijfels toe. Ik weet dat ik goed ben in het faciliteren bij keuzes en dat bij de mensen die ik faciliteer in de keuzes. Hoe “verkoop” ik mezelf? Hoe maak ik kenbaar dat ik er ben? Hoe kan ik duidelijk maken aan mensen die mij niet kennen dat ik ze graag ondersteun in de vragen die ze zichzelf stellen. Zonder dat ik het overneem of per definitie het antwoord of de oplossing ben. En is het niet heel “onprofessioneel” om deze kwetsbaarheid dan eerst te tonen? Want ergens in mij zegt dat het “niet zo hoort”. Ik wil zo graag de wereld in om met mensen in gesprek te komen en ze te laten ervaren wat het betekent als je “SPECIALIST BENT IN HET JEZELF ZIJN!”. Het geeft zo een kick om mensen te laten ervaren dat ze altijd zelf de antwoorden al hebben en dat ze zelf alle kennis hebben die nodig is om voor hun de beste keus te maken. Ik zou daar graag een bijdrage aan willen leveren.

Mijn eerste keuze gaat over hoe ik mezelf dan wil gaan “verkopen”. De functie “coach” is door veel van mijn voorgangers al gebruikt en persoonlijk vind ik daar ook iets aan kleven dat de coach de specialist van het jou zijn. Ik wil juist heel graag uitdragen dat ik dat NIET ben. Dat mijn toegevoegde waarde juist ligt in het bewust maken van de keuzes die er altijd zijn, dat die niet altijd even makkelijk zijn (ervaar ik ook nu weer) maar ze zijn er wel. Wat is nou een pakken de functienaam, die gelijk prikkelt en uitnodigt voor een gesprek, zonder de lading mee te geven zoals hiervoor beschreven. Is het een Ervaringscoach, tenslotte gaat het om de ervaring van het bewust worden van je keuzes. Is het Verandercoach, dan suggereer ik misschien dat ik vind dat je moet veranderen en dat is nou net niet wat ik probeer te suggereren want dat kan alleen maar als je het zelf wilt. Moet is misschien het woord coach helemaal weglaten en gewoon een hele nieuw functienaam bedenken. Moet het dan iets zijn als reisleider, op weg naar je de beste versie van jezelf, ligt hierin een oordeel dat je nu niet goed genoeg zou zijn?

Mijn probleem is dat ik altijd veel te veel woorden nodig heb, dat ik maar moeilijk tot de kern kan komen. Dat vind ik nu heel even heel lastig. Want ik heb best scherp voor ogen wat ik een ander kan bieden in zijn/haar zoektocht en zijn/haar ontwikkeling.

Mijn Visie:

Iedereen is specialist in het zichzelf ZIJN!

Mijn missie:

Mensen laten ervaren en bewust maken dat ze altijd een keuze hebben, hoe moeilijk die soms ook lijken.

Doel:

Op basis van bewuste keuzes, daarnaar te gaan handelen. Dit gebeurt dan uit eigen kracht en iets wat allang bekend was en wat iemand zelf kan.

Voor mij is dat de essentie van de ont-wikkeling, je ontdoen van alle oordelen, vooroordelen, (on)uitgeproken verwachtingen die je in de loop der jaren hebt verzameld en die je nu “in de weg zitten” om bewust een onvoorwaardelijke keuzes voor jezelf te maken! Op reis naar de beste versie van jezelf.

Misschien moet de functienaam wel zijn: Ont-wikkelcoach.

Kus en knuffel,

Monique